สำนักงานเกษตรอำเภอ
UPDATE 2 August  2021
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ถนนหนองบัวลำภู - เลย
ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. 0-4231-3301 โทรสาร. 0-4231-6756
E-Mail:nongbualamphu@doae.go.th


นายอำพน  ศิริคำ
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน / แม่บ้านเกษตรกร
หนองบัวลำภู  มีดี  เมืองราชินี  ข้าวผัวหลง
บริการวิชาการ
 
 
 
 
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 
กิจกรรมสร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลัง